Logo: An Seotal

business
gnothachas
n(m)
business - gnothachais scbusinesses - gnothachasan iom
business management manaidseadh gnothachais
business district sgìre-gnothachais
business people luchd-gnothachais
business studies eòlas gnothachais
business park pàirc gnothachais
people in society, economy and business daoine ann an co-chomann, eaconamaidh agus gnothachas
business analyst neach-anailis gnothachais
business development manager manaidsear leasachadh gnothachais
business systems analyst neach-anailis siostaman gnothachais
business systems specialist eòlaiche siostaman gnothachais
business transformation manager manaidsear cruth-atharrachadh gnothachais
Central Business District (CBD) Prìomh Sgìre-gnothachais (CBD)
Dean of the Faculty of Business and Leisure Deadhan Facaltaidh Gnothachais agus Chur-seachadan
faculty officer, business and leisure oifigear facaltaidh, gnothachas agus cur-seachadan
PA to the Dean of Business and Leisure PA Deadhan Gnothachais agus Chur-seachadan
Cuspair: Eòlas Gnothachais
Business Studies
Eòlas Gnothachais
n(m)
Business Studies - Eòlas Gnothachais sc
Business Studies course cùrsa Eòlas Gnothachais
Cuspair: Eòlas Gnothachais
corporate
corporra
adj
corprate services seirbheisean corparra
Cuspair: Eòlas Gnothachais